Aplikace "DĚJIŠTĚ"(13.2. 2017 opakovaně neudělena akreditace MPSV)

Znáte jistě situace, kdy uděláte chybu, nebo z jiných důvodů je něco náhle jinak, než jste plánovali.
Nemůžete nastalou situaci změnit a zároveň jí nedokážete vyhnat z hlavy. Myslíte na to, co jste udělali anebo neudělali, čí je to vina... Jste ve stresu, v hlavě Vám to vře, na nic jiného se nemůžete pořádně soustředit. Osvojením Dějiště získáte dovednost nečekané a nevratné situace v sobě vypořádat, uzavřít  a uvolnit se pro další dění života.

Dějiště je praktická aplikace práce se sebou vycházející z pozorování a zkoumání vnitřních procesů v momentě, kdy učiníme  chybu , případně jsme náhlou změnou situace vyvedeni z konceptu probíhajícího dění. Chyby a situace, které v daný okamžik nelze změnit jsou častou příčinou nepříjemných stavů v  nás a ty nám brání se s nastalou situací vyrovnat. Stojí nás to často hodně energie, času a zažívané nepohody. Dějiště vytváří strukturu pro vnitřní uchopení procesu tohoto dění. Přináší účinný způsob práce se sebou, pomocí kterého můžeme efektivně zpracovat situaci uvnitř sebe a plynule navázat na stav, který vzniklé situaci předcházel. 
"Chyba není drama, ale předehra k čemu chceš" 
Jediný smysl věcí, které se nám dějí, je ten, který jim dáme. Mysl bleskově a automaticky vyhodnotí chybu jako ohrožení a zaplaví nás negativními (útočnými či únikovými) pocity. Anebo jim ten smysl můžeme dát vědomě takový, jaký si přejeme. Proměnit chybu ve zkušenost anebo jinou příležitost a odebrat jí negativní emoční náboj. Změnit chybu dřív, než ona změní nás.
Dění tvoří nekonečný proud změn. Změna utváří děj a je hnacím motorem vývoje v našich životech i evoluce našeho vesmíru. Je protipólem stagnace. Změna (oproti původnímu plánu, záměru, očekávání) není "chybou". A nedá se - není efektivní - proti ní bojovat. Změny v ději  nezměníme, nevrátíme. Když se bojíme a bojujeme proti změně, je to proto, že se upínáme k apriornímu automatickému plánu, který nám má zachovat naši identitu, status. Inklinujeme k příjemnému, přijatelnému, bezpečnému, jistému a pohodlnému. Změna, která vstupuje do probíhajícího dění, rozehraje mechanicky a bleskově vnitřní scénu (v ní jsou konkretizovány základní postavy a jejich role). Obvykle jsme lapeni do dialogů a celých scén a tím zcela vytrženi z právě probíhající reality. lIuzí mysli je, že něco může být jinak, než jak právě je. Myslet si, že by to mohlo nebo mělo být jinak, dává vznik emocím zlosti, smutku a neštěstí a generuje velkolepý paradox sebe trápení se

 
Předně děkuji za zajímavý workshop na téma Dějiště. Měla jsem to štěstí, že zrovna moje situace se řešila v celém rozsahu i za použití rolí - postav vnitřní scény Dějiště. Bylo zajímavé si uvědomit, že postavy typu Kritik nebo Strašák na mě měly paradoxně menší vliv, neboť jsme si jejich působení dovedla rozumově zdůvodnit a odmítnout. Daleko zákeřněji se ale tvářily ty v uvozovkách hodnější Snílek nebo Utěšitel. Tady jsem si  názorně uvědomila, že je snadné jejich hlasu podlehnout a vlastně se uchlácholit. Je to však nebezpečné a zavádějící. Celkově workshop hodnotím jako velice zajímavý a přínosný. Jeho závěry je možno si snadno osvojit a přenést do každodenního života."       Denisa Bellinger (účastnice pilotního workshopu)