Technika "DEIDEKOR"

Technika Deidekor je instrument pro sebeřízení našeho vnitřního procesu v interakcích s druhými. Technika "Deidekor" pracuje s konceptem vnitřních dotyků, které v nás vznikají v interakci s druhými a činí posléze kontakt obtížným pro nás i pro osobu v interakci s námi. Vnitřní dotyk je výsledek primární vnitřní reakce na to, co vnímáme, že činí aktér, s kterým jsme v  interakci. Je to zraňující stav zažívaný například jako ohrožující, ponížující, obviňující.  Síla vnitřního dotyku vyvolá patřičnou emoční odezvu (vztek, smutek, ...), která vyústí do reakce mířící k aktérovi. Interakce například způsobí vnitřní dotyk  zavnímaný jako odmítnutí, to vyvolá emoční odezvu smutek a vnější reakce, odpověď má podobu útočné výčitky. V rámci techniky se identifikují typické vnitřních dotyky, jejich emoční odezvy a reakční tendence. Na znalost vnitřního terénu  je aplikována technika "Deidekor", která otevírá cestu z automaticky rozvíjejícího se reakčního pole. K navigaci změny směru technika nabízí pět praktických kroků: detekci - identifikaci- deaktivaci - konekci - realizaci.  Technika se nácvikem stává prakticky použitelnou výbavou. S ní lze měnit dosavadní reaktivní způsob interakce v kontakt otevřený pro souhru s druhými lidmi. Technika je školena v rámci kurzu "Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem" organizovaného v Portusu Praha.