Sato a souhra

 Sato  (z jazyka páli doslovně "všímavý") je vnitřní postoj toho, kdo je si zcela vědom, co se děje v něm samém a kolem něj. Sebevědomý a sebe si vědom, schopný toto dění plně přijmout a využít tuto energii k dosažení zvolených cílů. Sato je ten, kdo je uvolněný do té míry, že cokoli přijde, je svobodně vítáno a vstřebáno ku prospěchu všech zúčastněných. Klíčovým principem je zde  souhra. Souhra s druhými a se sebou tak, abychom společně neztráceli sílu. To obnáší jednoduše být si vědom vnitřního i vnějšího dění, připojit se k tomu, co se přirozeně děje. Sousloví sato síla souhry je pojmenování pro způsob zažívané spolupráce se sebou a ostatními. Souhra totiž přináší zážitek síly a harmonie. Zvládání obtížných situací Metodou Sato v dění souhry zbavuje náš život přetahování, přetvářky, bojů a vyhýbání se či útěku od problémů. Souhra je nesena lehkostí, jednoduchostí, hravostí, transcedencí a výslednou spokojeností.  Souhra vychází z vnitřní sehranosti. Umožňuje situaci v kontaktu se sebou a s druhými plně akceptovat a nevztahovat ji sebestředně na sebe. A tím v ní být uvolněný, svobodný a spokojený.