Metoda SATO

Tvoří základ kurzu Zvládání obtížných situací. Obtížné situace se zde týkají interakce s druhými lidmi. Metoda SATO je vyvíjena od roku 2000 (Kaucký, Horák) právě na zmíněném kurzu, jehož se účastnilo již stovky frekventantů. Metodou jen formulován princip Souhry, který vedle postoje Sato tvoří základ propojující ostatní produkty Dějiště. Metoda SATO a její teorie má aplikaci pro oblast sociálně zdravotních služeb, školských zařízení a státní správy (kurzy organizují  Centrum vzdělávání Fokus Praha, Modrá linkaCharita Brno) kurz Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem a kurz Zvládání agrese mají akreditací MPSV, MŠMT.

 
 

 SATOwiki.rtf (15325)