Metoda SATO

Tvoří základ kurzu Zvládání obtížných situací. Obtížné situace se zde týkají interakce s druhými lidmi. Metoda SATO je vyvíjena od roku 2000 (Kaucký, Horák) právě na zmíněném kurzu, jehož se účastnilo již stovky frekventantů. Metodou jen formulován princip Souhry, který vedle postoje Sato tvoří základ propojující ostatní produkty Dějiště. Metoda SATO a její teorie má aplikaci pro oblast sociálně zdravotních služeb, školských zařízení a státní správy a to kurzy:
Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
Zvládání agrese
Zvládání agrese v kontaktu s klientem
Umění zpětné vazby
Kurzy organizují  Centrum vzdělávání Fokus Praha, Modrá linkaCharita Brno s akreditací MPSV, MŠMT.