Děj

je změna a změna je děj. Co se děje, děje se. Změny děje se nezmění. Změní se iluze děje beze změn?